ДАРИ

DARI

Можете да дарите по банкова сметка:

Банкова сметка в BGN: BG61 FINV 9150 1215254507
Банкова сметка в EUR: BG44 FINV 9150 10EU R04G 6L
Банкова сметка в USD: BG81 FINV 9150 10US D04G 6J

BIC: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка

Comments are closed.