За нас

Създадена през юни 2013 година, Младежка банка Сливен работи за стимулиране и повишаване гражданското участие на младежите от средните училища, изграждане на младежко лидерство и финансиране на иновативни младежки идеи, реазлизирани изцяло на доброволчески принцип.
Банката има за мисия да събира и разпределя средства за младежки проекти.
Младежката банка Сливен се управлявана изцяло от млади хора, като отпуска и подкрепя младежки проекти на територията на град Сливен и региона. Сама по себе си банката е уникален метод за въвличане на младите хора в дейности в полза на общността.

Comments are closed.